No replies
speedbird522
speedbird522's picture
Offline
newbie
Last seen: 2 years 11 weeks ago
Timezone: GMT+8
Joined: 2020-09-17
Posts: 2
Points: 4

Hi all,

How come position sticky does not work for .tabcontent?

If you press "AC-brytare" you can see some content on the right.

I would like .tabcontent (right) to follow down the page as the left menu scrolls.

Thanks,
Anders

* {box-sizing: border-box}

body {font-family: "Lato", sans-serif;}
/* Style the tab */
.tab {
float: left;
border: 1px solid #ccc;
background-color: #f1f1f1;
width: 40%;
height: 100%;
}
/* Style the buttons inside the tab */
.tab button {
display: block;
background-color: inherit;
color: black;
padding: 5px 16px;
width: 100%;
border: none;
outline: none;
text-align: left;
cursor: pointer;
transition: 0.3s;
font-size: 80%;
}

/* Change background color of buttons on hover */
.tab button:hover {
background-color: #ddd;
}
/* Create an active/current "tab button" class */
.tab button.active {
background-color: #ccc;
}
/* Style the tab content */
.tabcontent {
float: left;
padding: 0px 12px;
border: 1px solid #ccc;
width: 60%;
border-left: none;
height: 100%;
overflow: hidden;
position: sticky;
top: 0;
}

Solcellslexikon

AC-brytare
Ampere (A)
Anläggnings-ID
Anslutningspunkt
Azimutvinkel
Behörig elektriker
Belastning
CE-märkning
DC
Effekt
Effektbegränsning
Effektgaranti
Egenanvänd el
Elhandelsföretag
Elproducent
Elsäkerhetsintyg
Falsat plåttak
Huvudsäkring
Inverter (växelriktare)
Jordfelsbrytare
Kilowatt (kW)
Kilowattimme (kWh)
Likström
Lutning på tak
Monokristallin
MPPT
Märkeffekt
NOCT
Nätbolag
Optimerare
Paneltyp
Pascal (PA)
Plåttak trapets
Plåttak falsat
Rails
Rotavdrag
Servissäkring
Snölastberäkning
Solcell
Solpanel
Spänning (V)
STC
Sträng
Ström
Tegeltak
Toppeffekt
Verkningsgrad
Vindlastberäkning
Volt (V)
Växelriktare
Växelström
Watt (W)
Överskottsel
Överspänningsskydd

Vad är en AC-brytare?

AC-brytare krävs för att koppla bort växelriktaren från elnätet vid service och underhåll. Nätbolaget skall alltid ha möjlighet att slå ifrån anläggningen. Brytaren placeras bredvid eller i närheten av växelriktaren för att göra det enklare att frånskilja växelriktaren.

function openCity(evt, cityName) {
var i, tabcontent, tablinks;
tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");
for (i = 0; i < tabcontent.length; i++) {
tabcontent[i].style.display = "none";
}
tablinks = document.getElementsByClassName("tablinks");
for (i = 0; i < tablinks.length; i++) {
tablinks[i].className = tablinks[i].className.replace(" active", "");
}
document.getElementById(cityName).style.display = "block";
evt.currentTarget.className += " active";
}
// Get the element with id="defaultOpen" and click on it
document.getElementById("defaultOpen").click();